Wirtualna podróż przez oddziały PGE Energia Ciepła! Pracownicy pokonywali kilometry, odkrywali ciekawostki i wspierali cel charytatywny.

Firma:

PGE Energia Ciepła S.A.

Opis:

największy w Polsce producent energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji

  • Branża
    ciepłownicza
  • Oddziały
    w całej Polsce

Cel

 integracja pracowników rozproszonych w kilkunastu lokalizacjach w Polsce, promowanie aktywnego stylu życia

345

uczestników

3

miesiące rywalizacji

15 000

zł na cel charytatywny

135 770

kilometrów rowerem

52 775

kilometrów biegu/spaceru

47

ton oszczędzonego CO2

43

drużyny

Podsumowanie

Najbardziej pozytywnym aspektem wydarzenia „Grzejemy Kilometry” jest z pewnością osiągnięcie celu charytatywnego w założonej wysokości, co wcale nie było tak oczywiste. To, jaką kwotę uda nam się uzbierać, zależało od samych Pracowników, których aktywność była przeliczana na realne kwoty. To wpływ, który każdy dostrzegł.

Wydarzenie oceniamy bardzo pozytywnie. Aplikacja jest dostępna dla każdego i pozwala na wprowadzenie dodatkowych funkcji, takich jak punkty kontrolne wyświetlające dedykowane historie. Ceniliśmy sobie wysoki poziom możliwości dostosowania aplikacji do naszych potrzeb. Activy polecam m.in. organizacjom rozproszonym, poszukującym sposobów na integrację Pracowników!

97,8% ankietowanych chciałoby uczestniczyć w wyzwaniu Activy w kolejnym roku

Cel wyzwania

Jesteśmy organizacją rozproszoną, z aktywami w całej Polsce. Chcieliśmy zorganizować wydarzenie, które pozwoli nam na integrację załogi we wszystkich naszych lokalizacjach. Kluczowa była również aktywizacja Pracowników w związku ze wzmożonym przebywaniem w domach w okresie pandemii. Z relacji uczestników wynika, że cel udało się nam osiągnąć, co również stanowi dodatkowy, pozytywny czynnik zdrowotny. Działalność PGE Energia Ciepła oparta jest na łączeniu rozwoju segmentu ciepłownictwa w Polsce wraz z zaangażowaniem w życie lokalnych społeczności. W naszym wydarzeniu nie mogło zatem zabraknąć celu charytatywnego, jakim było przekazanie darowizny w wysokości 15.000 zł na wybrany cel charytatywny. Beneficjenta miał wskazać zwycięski zespół, którym okazała się być załoga z Gorzowa Wielkopolskiego.

Satysfakcja z tego, że pomogliśmy potrzebującym. Radość z rywalizacji i wzajemnej motywacji wśród pracowników. Wspaniała inicjatywa!

Przygotowania

Wyzwanie promowaliśmy poprzez różne kanały komunikacji – m.in. w Intranecie i Newsletterze wewnętrznym, a także „fizycznie” w każdej lokalizacji, za pośrednictwem plakatów. Z uwagi na pracę w modelu hybrydowym, integracja wszystkich Pracowników stanowi duże wyzwanie, które wymaga korzystania z jak najszerszego pakietu narzędzi.

Solution icon

Przebieg wyzwania

Uczestnicy wyzwania dołączali do niego poprzez kod, który automatycznie przypisywał ich do lokalizacji, w których pracują. Stworzyliśmy 15 drużyn reprezentujących oddziały i spółki zależne PGE Energia Ciepła. Sumę punktów uzyskaną przez Pracowników danej lokalizacji dzieliliśmy przez całkowitą liczbę osób w niej zatrudnionych. Dzięki temu otrzymywaliśmy informację o poziomie zaangażowania oddziału/spółki w wyzwanie „Grzejemy kilometry”. Daliśmy też uczestnikom możliwość tworzenia własnych 5-cio osobowych zespołów, aby wzmocnić integrację poprzez mniejsze grupy.

Wartością dodaną wyzwania była misja w formie punktów kontrolnych, opowiadających o miejscowościach, w których PGE Energia Ciepła prowadzi swoją działalność – stanowiło to swoistą wirtualną podróż po naszych lokalizacjach. Każdy Pracownik mógł poznać historię rozwoju firmy, a pokonując kilometry odkrywał kolejne ciekawostki. Dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych nie było jednak łatwe, ponieważ misja liczyła aż 400 km, które trzeba było pokonać w 3 miesiące.

Myślę, że zdrowy nawyk aktywnego spędzania czasu pozostanie na dłużej z częścią Pracowników. Może nie z tak dużą częstotliwością, jak podczas wyzwania, ale na pewno u niektórych osób udało nam się zbudować nowe przyzwyczajenia związane z aktywnością fizyczną. Początki są najtrudniejsze, więc jeśli wyzwanie przyczyniło się do pierwszych aktywności, kolejne przyjdą już łatwiej.

Wyniki

Pracownicy zaangażowani w wyzwanie spotykali się ze sobą, wymieniając się swoimi doświadczeniami. Uczestnicy opowiadali, że dzięki wyzwaniu zmotywowali się do jazdy na rowerze czy choćby do dłuższych spacerów z psem. Dużym czynnikiem angażującym były rankingi zespołowe, ponieważ indywidualne aktywności miały wpływ na wynik oddziału/spółki. Wśród przykładów doskonałej integracji w ramach wydarzenia można wskazać choćby przykład drużyny reprezentującej Kielce, która pochwaliła się w Intranecie wycieczką rowerową zorganizowaną w celu wspólnego „grzania kilometrów” i odkrywania ciekawych miejsc w okolicy. Pod koniec wyzwania, rywalizacja pomiędzy dwoma oddziałami na czołowych lokatach była bardzo wyrównana, co też wpłynęło na motywację i zaangażowanie do końca wydarzenia ze strony uczestników.

Podziękowania dla

Piotra Kwiatkowskiegokoordynatora wyzwania PGE EC "Grzejemy kilometry"