Skuteczny CSR, to zdrowy CSR

3/13/2023

Coraz częściej wizerunek i opinia o firmie decydują o jego atrakcyjności i sukcesie. Ochrona środowiska i interesy społeczne zaczęły być coraz częściej i silniej postrzegane jako znaczące czynniki rozwoju przedsiębiorstw, wpływające również na ich konkurencyjność oraz pozytywny wizerunek. 

Długotrwałe, dobrze przemyślane i konsekwentne zabiegi na rzecz odpowiedzialnego biznesu potrafią przynieść większe korzyści niż tysiące wydane na akcje marketingowe.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Wiele osób słysząc “CSR” myśli często o akcjach charytatywnych, fundacjach firmowych i pomaganiu innym. To jednak tylko pierwiastek tego co kryje się pod tym pojęciem. CSR (ang. corporate social responsibility) to strategia zarządzania, według której przedsiębiorstwa uwzględniają w swoich działaniach m.in. sprawiedliwe praktyki rynkowe, ochronę środowiska i interesy społeczne. Zakres takich przedsięwzięć jest bardzo szeroki i obejmuje od biernego wpłacania pieniędzy na zbiórki charytatywne, przez realizację prospołecznych programów, aż po angażowanie pracowników w różne akcje. To także świetny sposób na zwiększenie lojalności konsumentów, podnoszenie efektywności pracowników oraz dobre narzędzie kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Stało się tak popularne, że dzisiaj nie pytamy firmy “czy” prowadzi działania CSRowe, a raczej “jakie” i “na jaką skalę?”

Do something great

Jaka jest różnica między odpowiedzialnym biznesem a public relations?

Społeczna odpowiedzialność biznesu  to sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej i przyrodniczej. Public relations natomiast, to strategie informowania i przekonywania do proponowanych rozwiązań oraz budowanie dobrej reputacji firmy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Realizacja programów CSR i planowe działania PR w firmie, razem mają prowadzić do wzrostu wartości firmy, zdobywania lojalności konsumentów i partnerów społecznych, a tym samym do poprawy jej konkurencyjności.

Zagrajmy w CSR

Jedną z odpowiedzi na CSRowe potrzeby firm są zewnętrzne działania. Takie rozwiązanie proponuje Activy ze swoim programem sportowym dla pracowników. Activy to wyzwania sportowe z dostosowaną do Twojej firmy aplikacją mobilną. Celem programu jest motywacja do aktywności fizycznej i zdrowych nawyków, integracja pracowników dzięki grywalizacji i celom charytatywnym oraz super zabawa nie tylko dla sportowców. Co więcej, już samo motywowanie do jazdy rowerem do pracy wpisuje się w odpowiedzialny biznes i działania proekologiczne. W ten sposób ograniczamy korzystanie z samochodów i emisje smogu, a także poprawiamy nasze zdrowie.

“Naszym celem jest przekonanie mieszkańców polskich miast do przesiadania się na rower. Przy świetnie rozwiniętych sieciach dróg rowerowych i systemach rowerów publicznych, to najprostszy sposób, żeby zadbać o swoje zdrowie i oszczędzić czas czy pieniądze. Jazda na rowerze to przyjemność, która raz rozpoczęta uzależnia na długie lata, szczególnie kiedy zaczynamy mijać w drodze do pracy, samochody stojące w korkach.” - mówi twórca aplikacji Igor Pielas.

Nikt nie przewiduje spadku zainteresowania działaniami CSR w najbliższym czasie, a na pewno nie po dyrektywach Unii Europejskiej dot. raportowania niefinansowego spółek. Oznacza to, że firmy muszą brać pod uwagę nie tylko swoje wyniki finansowe, ale także wpływ jaki mają na otoczenie.

Z badań Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej wynika, że 89% firm planuje kontynuować lub wdrożyć nowe kampanie społeczne działania CSR skierowane do pracowników, a 86% już je prowadzi. Liczby znajdują swoje odzwierciedlenie w potrzebach rynku. Konsumenci oczekują od firm, że będą prowadziły aktywne działania społeczne. 69% uważa, że firmy powinny walczyć z niesprawiedliwością społeczną, 68% oczekuje od marek, które kupują, aby odgrywały większą rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych, a 65% oczekuje zaangażowania w rozwój społeczności lokalnych.

ESG - ekologia i CSR

ESG (Environmental Social Governance) opisuje zbiór wskaźników, które służą do oznaczenia, w jaki sposób spółka działa na trzech płaszczyznach: środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego. Ocena skali ESG wpływa na wartość spółki na rynku, na jej postrzeganie przez inwestorów oraz klientów. W przeciwieństwie do CSR, który jest dodatkowym i dobrowolnym elementem działalności przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, ESG powinien być obowiązkową i integralną częścią każdego procesu w firmie. ESG realizują zarówno duże, globalne projekty, ale również inicjatywy dla pracowników.

VOI kontra ROI, czyli jaki zmierzyć korzyści

W obliczu upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu, firmy coraz częściej stają przed wyzwaniem badania efektów swoich działań. Klasyczny wskaźnik ROI mierzy wydatki i powiązane z nimi przychody. Jak jednak zmierzyć, czy edukacja ekologiczna pracowników i to, że zapewnimy im więcej ruchu na świeżym powietrzu, przynosi firmie korzyści?

VOI (z ang. Value on Investment) mierzy produktywność, wydatki na rekrutację, satysfakcję z pracy, absenteism, presenteism, koszty zdrowotne i ubezpieczeniowe, a nawet ROI. Pomaga on w szerszym spojrzeniu na efektywność programów well-beingowych, które są wprowadzane w ramach działań CSR.

Niestety tylko 29% firm przyznaje oddzielny budżet na tego typu działania. Sytuacji nie polepsza, że w 58% odpowiedzialnymi za realizowanie działań społecznej odpowiedzialności biznesu są członkowie zarządu czy dyrekcja firmy. Pomimo takiego chaosu, badania niezaprzeczalnie pokazują, że pieniądze zainwestowane w CSR zwracają się w ogromnym stopniu. Tylko 6 % firm deklaruje, że nie odnotowała z nich żadnych korzyści.

Firmy często nierozsądnie wydają środki na działania CSR. Taka sytuacja miała miejsce, gdy pewna firma chciała zaoferować Fundacji Szymona Hołowni 10 tys. zł, w zamian za wizytę swoich pracowników w zambijskim sierocińcu podczas wycieczki do Afryki. Wyjazd firmy kosztował co najmniej pół miliona. Ta skromna darowizna była zaledwie kroplą w morzu i w niewielkim stopniu była w stanie realnie wesprzeć fundację. Niestety podobne praktyki biernego realizowania programów CSR nie są rzadkością.

CSR Scheme in Activy

Jak dobrze robić CSR?

Za przykład może tutaj posłużyć firma SGB-Bank SA, która wprowadziła u siebie sportowe rywalizacje. Firma chciała zintegrować i zaktywizować pracowników, realizując jednocześnie cele charytatywne. Za pośrednictwem aplikacji Activy, pracownicy banków zbierali kilometry liczone na każdej rowerowej przejażdżce, spacerze czy treningu biegowym. Za każdy przejechany kilometr SGB Bank SA przekazywało złotówki na na zakup sprzętu sportowego do ośmiu organizacji pożytku publicznego. Oprócz tego, firma za pośrednictwem pracowników wykonała miesięczną pracę ponad 1,5 miliona drzew i zaoszczędziła 125 ton CO2.

Innym przykładem działań CSR jest podjęcie wyzwania rowerowego przez firmy rezydujące w dwóch warszawskich wieżowcach Lumen i Skylight. Akcja miała cel zdrowotny, charytatywny i ekologiczny. Udało się nie tylko zmobilizować pracowników biurowców do jazdy rowerem, ale też zintegrować ich i stworzyć okazję do tego, żeby poznali się bliżej. Do sukcesu konkursu przyczyniło się także 6000zł, które zostało wyjeżdżone na rzecz Fundacji Rak’n’Roll.

Najważniejszy jest pierwszy krok

Program Activy to świetne narzędzie CSR, które w prosty i szybki sposób można wdrożyć w firmie. Realizuje takie założenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jak: działania proekologiczne i prozdrowotne.

Wprowadzenie rozwiązania składa się z trzech kroków, co daje nam ok. 6h. Sama realizacja natomiast leży w nogach pracowników, którzy są aktywni w swój ulubiony sposób: jeżdżą na rowerach, spacerują, ćwiczą i trenują . Do tego dochodzą środki przekazywane na cele charytatywne i mamy kompleksowe rozwiązanie, wpisujące się w założenia CSR.

Włączenie Activy krok po kroku

Na początku firma ustala budżet na wsparcie wybranej organizacji. Może być to fundacja lub konkretny cel, np. ufundowanie rowerów dla dzieci z domu dziecka. Drugi krok to wspólne ustalenie przelicznika złotówek na kilometry. Dobierany jest on w taki sposób, żeby był ambitny, ale osiągalny. Po dokonaniu tych ustaleń nie pozostaje nic innego jak ruszenie w trasę! Po każdej zapisanej aktywności pracownik widzi ile wart był jego przejazd, a firma ma ciągły dostęp do postępów i przejazdów. W trakcie konkursu pracownik może wygrać nagrody, a pracodawca dostaje na końcu raport podsumowujący akcję.

Activy nie skupia się jedynie na pomocy mierzonej w złotówkach za kilometr. Każdy przejazd to także pomocna szprycha dla ochrony środowiska. Wybierając rower, pracownicy rezygnują z samochodu lub komunikacji miejskiej, które są źródłem zanieczyszczeń. Dlatego aplikacja podlicza kilogramy zaoszczędzonego CO2. Taki obrazowy przekaz daje pracownikowi jasny komunikat ile udało mu się zaoszczędzić CO2 dzięki swoim aktywnościom. Dodatkowo motywuje do przestawienia się na rower, jako stały środek transportu.

“Super pomysł na aktywizację, która wspiera ochronę środowiska. Rywalizacja, ranking nakręca do tego, by wspólnie działać na wspólną rzecz, pomaga też w poznaniu siebie nawzajem.” - chwali program jeden z zeszłorocznych uczestników.

Wpływ przedsiębiorstw na otaczającą nas rzeczywistość ma wielowymiarowy charakter i przejawia się nie tylko w dbałości firm o środowisko naturalne, pracowników i warunki pracy. Warto wybrać takie narzędzia CSR, które uwzględniają interesy społeczne i będą w sobie łączyć aspekty środowiskowe, pomoc potrzebującym i zaangażowanie pracowników.


3/13/2023

Chcesz uszczęśliwić swoich pracowników?

Lub skontaktuj się z nami mailowo: contact@activy.pl